");

ستون چپ وبلاگ

توسط | اردیبهشت 25, 1399

بحران های سه گانه پیش روی سازمان ها

افزایش اندازه و رشد شرکت ها دلیل پیچیده شدن آن هاست و همین پیچیدگی، قاتل خاموش رشد است. این تناقض باعث شده که در دهه ی گذشته از هر 9 شرکت فقط یکی بتواند سطح حداقلی از رشد سودآور...

توسط | اردیبهشت 25, 1399

پیوند تفکر طراحی با کسب و کار

کارآفرینی وبلاگ ما کارآفرینی پیوند تفکر طراحی و کسب و کار زمانی که از طراحی صحبت می کنیم ناخودآگاه ذهن ما به سمت طراحی ساختمان ها، پل ها، نقاشی ها، صنعت مد و … معطوف می شود. شاید فکر...