مربی مدرسه طراحی شوید

مدرسه طراحی در نظر دارد که از افرادی که ایده‌ها و روش‌های جدیدی را برای آموزش کارآفرینی، آینده‌پژوهی و عارضه‌یابی سازمانی با رویگرد تفکر طراحی و خلاقیت در کسب‎وکار را دارند جهت همکاری دعوت نماید.

این افراد می‌توانند پس از نام‌نویسی در سایت محتوای آموزشی رایگان و پولی خود را جهت ارائه به مخاطبان برای ما ارسال نمایند. محتوای آموزشی ایشان پس از بررسی و برطرف نمودن نواقص احتمالی با ذکر نام پدیدآورنده در سایت مدرسه طراحی قرار گرفته و به مخاطبان ارائه می‌گردد. محتوای آموزشی غیررایگان مربیان در فروشگاه سایت قرار داده شده و پس از فروش و کسر درصد توافق شده به حساب مربیان واریز می‌گردد.

امید است مدرسه طراحی به عنوان پلتفرمی آموزشی بتواند باعث اشتغال‌زایی و آموزش هم‌میهنان گرانقدرمان گردد.

لطفا وارد شدن درخواست شما را ارسال کند!