info@business3.ir
ایمیل ما
تماس با ما
988345842847+

بایگانی دسته بندی : عارضه یابی کسب و کار

توسط | اردیبهشت 25, 1399

بحران های سه گانه پیش روی سازمان ها

افزایش اندازه و رشد شرکت ها دلیل پیچیده شدن آن هاست و همین پیچیدگی، قاتل خاموش رشد است. این تناقض باعث شده که در دهه ی گذشته از هر 9 شرکت فقط یکی بتواند سطح حداقلی از رشد سودآور...