سومین چرخه کسب و کار

توسط | اردیبهشت 25, 1399

بحران های سه گانه پیش روی سازمان ها

افزایش اندازه و رشد شرکت ها دلیل پیچیده شدن آن هاست و همین پیچیدگی، قاتل خاموش رشد است. این تناقض […]

توسط | اردیبهشت 25, 1399

پیوند تفکر طراحی با کسب و کار

کارآفرینی وبلاگ ما کارآفرینی پیوند تفکر طراحی و کسب و کار زمانی که از طراحی صحبت می کنیم ناخودآگاه ذهن […]