ایمیل ما
تماس با ما
988345842847+

هادی کلیوند

هادی کلیوند

- مدیریت

مشخصات مدیریت


بنیانگذار وب سایت سومین چرخه کسب و کار

  • ایمیل: hadi.kolivand63@gmail.com
  • تلفن:09183368862
  • وبسایت: www.business3.ir
  • آدرس: ایران – کرمانشاه

مهارتهای حرفه ای

کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی

مربی کارآفرینی و کسب و کار سازمان فنی و حرفه ای